Regnskap og Økonomiservice

                          Din personlige regnskapsfører

Regnskapstjenester

REGNSKAP

Mine kunder får, etter ønske, komplette periodiske regnskap. Resultat og balanse, samt åpne poster over kunder og leverandører. Spesifikasjoner tilpasses kundens ønsker.

                                           Lager samtidig merverdiavgiftsregnskap og står for         r

                                           rapportering og kontakt med skatteetaten.

                                           Innrapporterer via Altinn.                                        

 

FAKTURERING

Utfører alt innen fakturering og utsendelse av fakturaer.

Kan også bistå med oppfølging av åpne poster.
 

LØNN
 Jeg kan 
foreta komplett lønnsberegning med dokumentasjon til lønnsmottakere og bedrift.

Innrapporterer forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift via Altinn
 

ANALYSER OG RÅDGIVNING
Kan også bistå med regnskapsanalyser for å kartlegge svakheter og styrker i din næringsvirksomhet og ved relatert rådgivning gi deg mulighet til å utvikle og effektivisere din virksomhet. Man kan analysere hele eller deler av driften, alt tilpasses dine behov.     

ÅRSOPPGJØR
For kunder som ønsker det, lages ferdige årsoppgjør med komplett sett av ligningspapirer.

Innsending skjer via Altinn.
 

ETABLERERVEILEDNING
Bistå ved nyetablering. Veiledningen omfatter valg av selskapsform, bistand ved stiftelse, samt orientering om krav fra det offentlige til bedriften.